TAO

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4.§. (11) bekezdése szerint „A támogatás igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás (7) bekezdésben meghatározott összegét.”

Ezen kötelezettségünknek alapján tesszük közre az alábbi dokumentumokat.

PályázatHatározat
SZKSE pályázat 2013-2014TAO határozat 2013-2014
SZKSE pályázat 2014-2015TAO határozat 2014-2015
SZKSE pályázat 2015-2016TAO határozat 2015-2016
SZKSE pályázat 2016-2017TAO határozat 2016-2017
SZKSE pályázat 2017-2018TAO határozat 2017-2018
SZKSE pályázat 2018-2019TAO határozat 2018-2019
SZKSE pályázat 2019-2020TAO határozat 2019-2020
SZKSE pályázat 2020-2021TAO határozat 2020-2021
SZKSE pályázat 2021-2022TAO határozat 2021-2022
SZKSE pályázat 2022-2023TAO határozat 2022-2023
SZKSE pályázat 2023-2024TAO határozat 2023-2024